Правила проведення тест-драйву

м. Львів   

Я «Клієнт», з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Діамант» (надалі – «Підприємство») з іншої сторони, що надалі в тексті Договору разом іменуються «Сторони», уклали цю угоду про таке:

 1. Предмет угоди
  • Підприємство проводить з Клієнтом безоплатну пробну поїздку (далі – «Тест-драйв») на автомобілі Підприємства марки Toyota модель ________, державний номер _____________(далі «Автомобіль») з метою вивчення Клієнтом експлуатаційних якостей автомобілів Підприємства та прийняття рішення про придбання автомобілі з асортиментного переліку Підприємства.
  • Під час Тест-драйву керує автомобілем Клієнт на підставі цієї угоди.
 2. Порядок виконання угоди
  • Клієнт здійснює Тест-драйв виключно в присутності представника Підприємства як пасажира.
  • Час початку і час завершення Тест-драйву обов’язково фіксується в журналі, що зберігається у Виконавця, і скріплюється підписом Клієнта і представника підприємства.
  • Клієнт зобов’язаний мати при собі діюче посвідчення водія відповідної категорії , а засвідчену словами «згідно з оригіналом» і власним підписом копію надати Підприємству перед початком Тест-драйву. Клієнт несе особисту і повну відповідальність за достовірність та чинність посвідчення водія на момент проведення Тест-драйву.
  • Перед початком Тест-драйву Клієнт зобов’язаний ознайомитися із правилами проведення Тест-драйвів на підприємстві, правилами техніки безпеки, інструкцією з експлуатації Автомобіля та суворо їх виконувати.
  • Клієнт зобовязаний:
 • Дотримуватись правил дорожнього руху;
 • Виконувати вимоги представника Підприємства з приводу цієї угоди та керування автомобілем, якщо такі вимоги не протирічать правилам дорожнього руху;
 • Дотримуватись правил і інструкцій, названих в п. 2.4 цієї Угоди;
 • Повернути представнику Підприємства Автомобіль та все отримане від Підприємства майно (ключі, документи тощо) в стані, в якому вони були отримані.
  • Підприємство зобовязане:
 • Надати Клієнту Автомобіль у справному стані, заправлений паливом;
 • Надати можливість клієнту ознайомитись із правилами, викладеними в п. 2.4. угоди;
 • Забезпечити в автомобілі присутність свого представника, який представлятиме Підприємство з питань виконання цієї угоди.
  • Клієнт повинен повернути Автомобіль і отримане від Підприємства майно в момент завершення Тест-драйву.
  • Тест-драйв повинен бути завершений в місці його початку після закінчення маршруту Тест-драйву, але в будь-якому випадку не пізніше 1 години після його початку.

Представник Підприємства вправі припинити Тест-драйв та дану угоду в будь-який момент на власний розсуд, відповідна вимога представника Підприємства є обов’язковою для Клієнта і останній повинен негайно зупинити автомобіль з виконанням Правил дорожнього руху та повернути автомобіль і отримане від Підприємства майно.

2.9. Угода, крім умов відповідальності, припиняє дію в момент завершення тест-драйву.

 1. Відповідальність

3.1. Особисту відповідальність за порушення Правил дорожнього руху під час Тест-драйву, за стан власного здоров’я і   допустимість до керма автомобілем, за порушення цієї угоди, за спричинення шкоди майну, життю, здоров’ю Клієнта, представника Підприємства, третіх осіб несе клієнт.

 1. Персональні дані.

4.1.  Цим я надаю однозначну згоду на обробку моїх персональних даних ТзОВ «Агат Авто» (вулиця Млинівська, 18, м. Рівне, 33023),  ПІІ «Тойота-Україна» (проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ 04073) та іншим компаніям групи Тойота (незалежно від країни) з метою надання сервісних, гарантійних та інших супутніх послуг щодо продукції під торговельними марками «Toyota», маркетингової діяльності досліджень ринку та споживацького попиту та інших сумісних цілей на строк, необхідний для реалізації вказаної мети, на умовах, встановлених повним текстом цієї згоди, розміщеним на веб-сайті https://toyota.rovno.ua/zgoda-na-obrobku-personalnih-danih, а також надаю згоду на отримання повідомлень рекламно-інформаційного характеру. Я повідомлений(а) про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений(а) та погоджуюся з вищезазначеним повним текстом цієї згоди.

 1. Реквізити та підписи сторін
 2. Інструктаж з техніки безпеки та правил дорожнього руху зі мною проведено.
 3. Із «Правилами проведення Тест-драйвів на підприємстві», правил техніки безпеки, інструкцією з експлуатації Автомобіля ознайомлений.
 4. Автомобіль Підприємством надано для Тест-драйву у справному стані, без пошкоджень, заправлений паливом.
 5. Відповідальність за виконання угоди про проведення Тест-драйву, за дотримання правил дорожнього руху, за спричинення шкоди майну, життю, здоров’ю мене, представника підприємства, Підприємства чи третіх осіб до закінчення Тест-драйву прийняв.

Зобов’язання про дотримання правил безпеки

Я "Клієнт" приймаю участь в тест-драйві Toyota в м. Львів і підтверджую, що :

 1. До початку проведення тест-драйву я був (була) проінструктований (а) про правила безпеки, яких необхідно дотримуватись і про можливі наслідки порушення цих правил;
 2. Під час проведення тест-драйву беру на себе всю відповідальність за мою власну безпеку і безпеку осіб, що знаходяться в автомобілі і на трасі;
 3. Приймаю участь у тест-драйві з власної волі, усвідомлюючи свою кваліфікацію і досвід водіння;
 4. Маю діюче посвідчення водія, стаж водіння – більше 3-х років;
 5. Не маю медичних проти показів (запаморочення, серцева недостатність, епілепсія тощо) для водіння автомобіля;
 6. Напередодні участі у тест-драйві алкоголь і наркотичні речовини не приймав (ла);
 7. Відмовляюсь до можливих претензій до організаторів тест-драйву, які можуть виникнути в результаті невиконання мною перерахованих вище зобов’язань, також навмисних дій (бездіяльності), або необережності з моєї сторони.
!
До порівняння можна додати лише 3 автомобіля